ΣΤΑΥΡΑΚΟΣ

LATEST TWEETS

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

   Η Σχολή ΣΤΑΥΡΑΚΟΥ στεγάζεται στον πρώτο όροφο του κτιρίου της οδού Πατησίων 65 και σε παραπλεύρως κεντρικό κτίριο, με πυκνή συγκοινωνιακή πρόσβαση.
Η Διεύθυνση, η Γραμματεία και τα Διδακτήρια της Σχολής βρίσκονται στην οδό Πατησίων 65. Η Γραμματεία παρέχει πληροφορίες, δέχεται τις αιτήσεις εγγραφής και έκδοσης Βεβαιώσεων και Πιστοποιητικών και εκτελεί όλες τις οικονομικές συναλλαγές με τους σπουδαστές.Τα Studios και Εργαστήρια της Σχολής, καθώς και ο τελευταίας τεχνολογίας τεχνικός εξοπλισμός βρίσκονται σε ειδικά διαμορφωμένο κτίριο που βρίσκεται στην οδό Αριστοτέλους 65.

 
   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

 

Η Διοικητική και Εκπαιδευτική δομή της Σχολής Σταυράκου αποτελείται από:

  • Τη  Γενική Διεύθυνση
  • Τη  Διεύθυνση Σπουδών
  • Τους Υπεύθυνους Προγράμματος Σπουδών
  • Τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων
  • Τον Υπεύθυνο Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Το Λογιστήριο
  • Τον Υπεύθυνο Τεχνικής Υποστήριξης
  • Τον Υπεύθυνο Σχέσεων Εξωτερικού
  • Τη  Γραμματεία
  • Το Διδακτικό Προσωπικό
  • Τους Υπεύθυνους κατά Τμήματα Καθηγητές
  • Το Σύλλογο των Καθηγητών